สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2021   19  
2 Feb 2021   125  
3 Feb 2021   66  
4 Feb 2021   21  
5 Feb 2021   37  
6 Feb 2021   50  
7 Feb 2021   22  
8 Feb 2021   122  
9 Feb 2021   89  
10 Feb 2021   41  
11 Feb 2021   54  
12 Feb 2021   272  
13 Feb 2021   50  
14 Feb 2021   16  
15 Feb 2021   34  
16 Feb 2021   140  
17 Feb 2021   70  
18 Feb 2021   23  
19 Feb 2021   24  
20 Feb 2021   34  
21 Feb 2021   16  
22 Feb 2021   42  
23 Feb 2021   68  
24 Feb 2021   100  
25 Feb 2021   42  
26 Feb 2021   22  
27 Feb 2021   25  
28 Feb 2021   47