สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   112  
2 Jul 2021   64  
3 Jul 2021   86  
4 Jul 2021   110  
5 Jul 2021   95  
6 Jul 2021   448  
7 Jul 2021   160  
8 Jul 2021   137  
9 Jul 2021   136  
10 Jul 2021   97  
11 Jul 2021   132  
12 Jul 2021   152  
13 Jul 2021   133  
14 Jul 2021   97  
15 Jul 2021   140  
16 Jul 2021   134  
17 Jul 2021   132  
18 Jul 2021   129  
19 Jul 2021   120  
20 Jul 2021   197  
21 Jul 2021   102  
22 Jul 2021   126  
23 Jul 2021   140  
24 Jul 2021   80  
25 Jul 2021   83  
26 Jul 2021   106  
27 Jul 2021   140  
28 Jul 2021   95  
29 Jul 2021   157  
30 Jul 2021   150  
31 Jul 2021   129