สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2021   138  
2 Aug 2021   143  
3 Aug 2021   197  
4 Aug 2021   153  
5 Aug 2021   243  
6 Aug 2021   163  
7 Aug 2021   380  
8 Aug 2021   235  
9 Aug 2021   98  
10 Aug 2021   391  
11 Aug 2021   108  
12 Aug 2021   100  
13 Aug 2021   147  
14 Aug 2021   100  
15 Aug 2021   123  
16 Aug 2021   125  
17 Aug 2021   339  
18 Aug 2021   156  
19 Aug 2021   172  
20 Aug 2021   178  
21 Aug 2021   123  
22 Aug 2021   115  
23 Aug 2021   122  
24 Aug 2021   134  
25 Aug 2021   110  
26 Aug 2021   120  
27 Aug 2021   104  
28 Aug 2021   173  
29 Aug 2021   108  
30 Aug 2021   130  
31 Aug 2021   140