บริษัท พิพัฒน์สตีล จำกัด

ความตั้งใจขององค์กรต่อคู่ค้า

             บริษัท พิพัฒน์สตีล จำกัด เริ่มต้นขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจเข้ามาเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายและให้บริการเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด เพื่อรองรับลูกค้าที่เคยประสบปัญหาการซื้อขายเหล็กในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความสม่ำเสมอของสินค้า มารยาทในงานบริการ และราคาที่ไม่เป็นธรรม

             พิพัฒน์สตีล มุ่งมั่นพัฒนาทุกองค์ประกอบในงานเหล็กให้สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

             พิพัฒน์สตีล ตั้งใจพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานพร้อมให้บริการและเติบโตเป็นผู้นำอย่างมีคุณภาพในภาคตะวันออกและทั่วประเทศไทย 

PHIPHATSTEEL CO.,LTD.
PHIPHATSTEEL CO.,LTD.

          มากกว่าทศวรรษ ที่องค์กรของเราสั่งสมประสบการณ์ในงานบริการ ให้ความใส่ใจเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ทุกองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการ และเติมเต็มความคาดหวังในการให้บริการงานเหล็ก

          เรายึดถือในความซื่อสัตย์ โปร่งใส ให้บริการลูกค้าทุกรายด้วยมาตราฐานเดียวกันจึงทำให้ บริษัท พิพัฒน์สตีล จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้รับเหมา รวมไปถึงนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในภาคตะวันออกและทั่วประเทศไทย

          พิพัฒน์สตีล มีพันธะสัญญาพัฒนาองค์กรให้เติบโต ทัดเทียมกับนโยบายของภาครัฐเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor)