เหล็กรูปพรรณ Structural steel

เหล็กรูปพรรณ Structural Steel

         เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ คือ เหล็กที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ เหมาะกับการใช้งานโครงสร้าง ตัวอย่างรูปทรง ได้แก่ เหล็กตัวซี (C-Shape) เหล็กตัวเอช (H-Shape) เหล็กตัวไอ (I-Shape) เหล็กกล่อง (Square and Rectangular Hollow Section) โดยส่วนใหญ่แล้ว เหล็กรูปพรรณ มักใช้ในงานโครงสร้าง หรือ ประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 

         เหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot Rolled Structural Steel)

         เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ ที่ถูกหลอมขึ้นรูปมาอย่างหนา แล้วใช้ความร้อนรีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ หรือ ขึ้นรูปเป็นท่อ เป็นเหล็กแท่งในหลายรูปทรง ซึ่งตัวอย่างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มักจะรู้จักกัน คือ เหล็กตัวซี เหล็กตัวไอ เหล็กกล่อง เหล็กแผ่นรีดร้อน เป็นต้น มักพบนำไปใช้สร้างโครงสร้างอาคาร งานเสาเข็ม รั้ว หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ แต่ถึงแม้ว่าเหล็กรูปพรรณรีดร้อน จะมีความแข็งแรงสูง ติดตั้งง่าย แต่ก็มีข้อเสียคือ เป็นสนิมง่าย มีน้ำหนักมาก

         เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (Cold Formed Structural Steel)

         เป็นเหล็กรูปพรรณที่ขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กที่มีอุณหภูมิปกติ โดยไม่ต้องผ่านความร้อน โดยใช้กระบวนการพับ ม้วน ปั๊ม ขึ้นรูปเป็นเหล็กกล่อง เหล็กท่อกลม หรือเหล็กแผ่นรีดเย็น นำมาเชื่อมต่อด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเชื่อม การย้ำ การยึดด้วยสกรู ตัวอย่างของเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เช่น เหล็กกล่องเหลี่ยม เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กท่อกลม เหล็กท่อเฟอร์นิเจอร์ เหล็กตัวซี เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างผนัง โครงหลังคา โครงบันได หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

         

เหล็กรูปพรรณ กับประโยชน์ในงานก่อสร้าง

        เหล็กรูปพรรณ Structural Steel เป็นวัสดุสำคัญสำหรับงานโครงสร้างและงานก่อสร้าง มีหลายประเภทให้เลือกใช้งาน เลือกให้เหมาะสมกับงาน แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่ได้มาตรฐาน และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี 
         โดยการเลือกเหล็กรูปพรรณ มาใช้งาน บริษัท พิพัฒน์สตีล จำกัด แนะนำว่า 
         1.ควรเลือกเหล็กให้เหมาะสมกับการใช้งาน
         2.เลือกขนาดและความหนาของเหล็กให้เหมาะสม
         3.เลือกซื้อจากร้านค้าที่ได้มาตรฐาน
         4.ตรวจสอบคุณภาพของเหล็กก่อนใช้งาน
         ความสำคัญของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณต่องานก่อสร้าง คือ

         1. ความแข็งแรง: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีความแข็งแรงสูง รองรับน้ำหนักได้มาก เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ สะพาน โรงงาน
         2. ความทนทาน: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีความทนทานต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน ทนความชื้น ปลวกไม่กิน
         3. ประหยัดเวลา: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา
         4. ความสวยงาม: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีรูปทรงที่หลากหลาย สวยงาม เหมาะกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
         5. ประหยัดค่าใช้จ่าย: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับความแข็งแรง ทนทาน และความทนทานของเหล็ก

 

บทความเกี่ยวข้อง

-  เหล็กรูปพรรณที่นิยมที่ใช้กับงานโครงสร้าง
-  เหล็กไอบีมและเหล็กเอชบีมต่างกันอย่างไร
-  เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ที่ช่างผู้รับเหมาเลือกใช้ในงานโครงสร้างและงานหลังคา